Kartal Belediyesi´den çöken bina ile ilgili açıklama
Kartal Belediyesi´den çöken bina ile ilgili açıklama
Tarih: 8.2.2019 15:12:19

Kartal Belediyesinden çöken bina ile ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Binanın riskli yapı tespiti ve tespit başvurusu bulunmamaktadır" denildi. Ayrıca binanın altındaki dükkanın faaliyetine son verildiği açıklandı.

Kartal Belediyesi´nden yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere cevap verildi. Açıklamada Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz olayın yaşandığı gün haberi alır almaz çöken binanın bulunduğu alana gittiği belirterek şöyle devam edildi:

"Başkan Altınok Öz, olay yerinde çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılında binanın zemin katında bulunan dükkânın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit ettiğini ve söz konusu dükkânın tutanak tutulmak suretiyle yine ekipler tarafından faaliyetine son verildiğini ifade etmiştir.

“O çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdu ve Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Kartal Belediyesi´nde yıkım kararı olan hiçbir bina, ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil; ama imar barışına başvuru söz konusu.

İmar parasını yatırsalardı, imar barışına başvursalardı o zaman da iskânını almış olacaklardı. Konu bu." diyerek de binanın yıkım kararı olmadığına açıklık getirmiştir. Konuyla alakalı, belediye olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olduklarını ve herhangi bir eksiklik ya da ihmal durumunun söz konusu olmadığını yaptığı açıklamada belirtmiş olan Başkan Altınok Öz, bundan dolayı içlerinin rahat olduğunu ancak; yaşanan kayıplardan ve yaralıların olmasından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını söylemiştir. Kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm ve yerinde dönüşümü en iyi uygulayan belediye olduklarını, 48 bin 500 civarında insanı, bu nedenle evlerinden boşalttıklarını ve yine aynı vatandaşları yeni, sağlıklı binalarına kavuşturduklarını ifade eden Başkan Altınok Öz, bu konuda yetkinliklerini kanıtlamış olduklarını vurgulamıştır.

Çöken Bina ile ilgili olarak;

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak´ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında;23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no´lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı´nın inşaatına başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş. Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.
Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki;

Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, Bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır.

Kartal´da riskli yapılara yer yok

Kartal Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında riskli yapılara yönelik uyguladığı dönüşüm modeliyle bugüne kadar 48 bin 500 vatandaşın evini boşaltarak sağlıklı binalara kavuşmasını sağlamıştır.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak´ta çöken binanın ardından, riskli yapı raporunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kaldı ki, yine aynı sokakta çöken binanın tam karşısındaki iki bina ve yine aynı sokakta bulunan bir başka bina daha riskli yapı raporu alarak dönüşüme örnek teşkil etmiştir. Bu üç ayrı yapının riskli yapı raporu alması ve dönüşümün bu yönde ilerlemesinin yanı sıra aynı sokakta bulunan çöken yapının imar barışı başvurusu üzerinden ilerlemesi ise yasal düzenlemedeki ikilemin boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Aynı sokakta üç ayrı bina riskli yapı raporu almışken; bunlara ait verilerde aşağıda paylaşılmaktadır.

Orhantepe Mahallesi, Sema Sok. No:19 adresinde 185 Pafta/12528 Ada/175 Parsel sayılı yerdeki 170826 Yapı Kimlik No´lu bina için lisanslı TEMA YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu da tarafımızca denetlenerek 01/11/2017 tarihinde onaylanmıştır.

20/11/2017 Tarih ve 28361 sayılı yazımız ile bina maliki Hüseyin Pampal´a kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır.

19/01/2018 tarih ve R0.2832 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +2 normal kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır.
Orhantepe Mahallesi, Sema Sok. No:21 adresinde ve G22A09D3A Pafta/12528 Ada/98 Parsel sayılı yerdeki 160350 Yapı Kimlik No´lu bina/binalar için lisanslı ASYA MCE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu tarafımızca denetlenerek

16/06/2017 tarihinde onaylanmıştır.

04/07/2017 Tarih ve 17352 sayılı yazımız ile bina maliki Ayhan Köprücü´ye kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır.

02/10/2017 tarih ve R0.2618 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +2 normal +Çatı kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır.
Orhantepe Mahallesi, Eşref Sok. No:8 adresinde ve 185 Pafta/5799 Ada/104 Parsel sayılı yerde bulunan 74680 Yapı Kimlik No´lu binalar için lisanslı ASYA MCE YAPİ DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu tarafımızca denetlenerek 27/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

09/07/2015 Tarih ve 18062 sayılı yazımız ile bina maliklerine kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır. Söz konusu süre içinde binanın tahliye edilmediği görüldüğünden 14/12/2015 tarih ve 32538 sayılı yazımız ile ek süre verilerek binanın tahliye edilmesi sağlanmıştır. 13/01/2016 tarih ve R0.1247 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +3 normal kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır"

Kartal Belediyesi´den çöken bina ile ilgili açıklama

Kartal Belediyesinden çöken bina ile ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Binanın riskli yapı tespiti ve tespit başvurusu bulunmamaktadır" denildi. Ayrıca binanın altındaki dükkanın faaliyetine son verildiği açıklandı.
Kartal Belediyesi´nden yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere cevap verildi. Açıklamada Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz olayın yaşandığı gün haberi alır almaz çöken binanın bulunduğu alana gittiği belirterek şöyle devam edildi:
"Başkan Altınok Öz, olay yerinde çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılında binanın zemin katında bulunan dükkânın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit ettiğini ve söz konusu dükkânın tutanak tutulmak suretiyle yine ekipler tarafından faaliyetine son verildiğini ifade etmiştir. “O çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdu ve Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Kartal Belediyesi´nde yıkım kararı olan hiçbir bina, ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil; ama imar barışına başvuru söz konusu. İmar parasını yatırsalardı, imar barışına başvursalardı o zaman da iskânını almış olacaklardı. Konu bu." diyerek de binanın yıkım kararı olmadığına açıklık getirmiştir. Konuyla alakalı, belediye olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olduklarını ve herhangi bir eksiklik ya da ihmal durumunun söz konusu olmadığını yaptığı açıklamada belirtmiş olan Başkan Altınok Öz, bundan dolayı içlerinin rahat olduğunu ancak; yaşanan kayıplardan ve yaralıların olmasından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını söylemiştir. Kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm ve yerinde dönüşümü en iyi uygulayan belediye olduklarını, 48 bin 500 civarında insanı, bu nedenle evlerinden boşalttıklarını ve yine aynı vatandaşları yeni, sağlıklı binalarına kavuşturduklarını ifade eden Başkan Altınok Öz, bu konuda yetkinliklerini kanıtlamış olduklarını vurgulamıştır.
Çöken Bina ile ilgili olarak;
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak´ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında;23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no´lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı´nın inşaatına başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş. Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.
Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki;
Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, Bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır.
Kartal´da riskli yapılara yer yok
Kartal Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında riskli yapılara yönelik uyguladığı dönüşüm modeliyle bugüne kadar 48 bin 500 vatandaşın evini boşaltarak sağlıklı binalara kavuşmasını sağlamıştır.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak´ta çöken binanın ardından, riskli yapı raporunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kaldı ki, yine aynı sokakta çöken binanın tam karşısındaki iki bina ve yine aynı sokakta bulunan bir başka bina daha riskli yapı raporu alarak dönüşüme örnek teşkil etmiştir. Bu üç ayrı yapının riskli yapı raporu alması ve dönüşümün bu yönde ilerlemesinin yanı sıra aynı sokakta bulunan çöken yapının imar barışı başvurusu üzerinden ilerlemesi ise yasal düzenlemedeki ikilemin boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Aynı sokakta üç ayrı bina riskli yapı raporu almışken; bunlara ait verilerde aşağıda paylaşılmaktadır.
Orhantepe Mahallesi, Sema Sok. No:19 adresinde 185 Pafta/12528 Ada/175 Parsel sayılı yerdeki 170826 Yapı Kimlik No´lu bina için lisanslı TEMA YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu da tarafımızca denetlenerek 01/11/2017 tarihinde onaylanmıştır.
20/11/2017 Tarih ve 28361 sayılı yazımız ile bina maliki Hüseyin Pampal´a kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır.
19/01/2018 tarih ve R0.2832 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +2 normal kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır.
Orhantepe Mahallesi, Sema Sok. No:21 adresinde ve G22A09D3A Pafta/12528 Ada/98 Parsel sayılı yerdeki 160350 Yapı Kimlik No´lu bina/binalar için lisanslı ASYA MCE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu tarafımızca denetlenerek 16/06/2017 tarihinde onaylanmıştır.
04/07/2017 Tarih ve 17352 sayılı yazımız ile bina maliki Ayhan Köprücü´ye kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır.
02/10/2017 tarih ve R0.2618 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +2 normal +Çatı kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır.
Orhantepe Mahallesi, Eşref Sok. No:8 adresinde ve 185 Pafta/5799 Ada/104 Parsel sayılı yerde bulunan 74680 Yapı Kimlik No´lu binalar için lisanslı ASYA MCE YAPİ DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu tarafımızca denetlenerek 27/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.
09/07/2015 Tarih ve 18062 sayılı yazımız ile bina maliklerine kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır. Söz konusu süre içinde binanın tahliye edilmediği görüldüğünden 14/12/2015 tarih ve 32538 sayılı yazımız ile ek süre verilerek binanın tahliye edilmesi sağlanmıştır. 13/01/2016 tarih ve R0.1247 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +3 normal kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır"
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Ali Kılıç belediye çalışanlarıyla buluştu
Ali Kılıç belediye çalışanlarıyla buluştu
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim çalışmalarına, personeliyle birlikte start verdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi´nde büyük bir coşkuyla karşılanan Kılıç, “Benim büyük ailem, acılarıma ortak oldunuz, bu sahnede zaman zaman gözyaşlarıma tanık oldunuz. Annemi kaybettiğimde Maltepe´deki kadınlar annem oldu; babamı kaybettiğimde Maltepe´deki erkekler babam oldu. Bugün, onurlu bir ailenin ferdi olmaktan gururluyum. Madem büyük bir aileyiz, önce aile fertleriyle bir araya gelmek istedim. Sizlerin onayıyla yola çıkmak istedim. Pazartesiden itibaren Maltepe´nin sokaklarında olacağım” dedi.
Uzmanlar, kadınlara evde geri dönüşümün püf noktalarını anlattı
Uzmanlar, kadınlara evde geri dönüşümün püf noktalarını anlattı
Bağcılar´da düzenlenen 15. Kadınlar Şurası´na katılan uzmanlar, sıfır atıktan sosyal medyanın etkilerine kadar farklı konularda sunumlarla ev hanımlarını bilgilendirdi. Çevre mühendisi Esra Yüce, evde geri dönüşüme yönelik kadınlara “Meyve atıklarını komposto yapın ve faturanızı düşürmek için telefon şarj aletini prizde bekletmeyin” gibi pratik önerilerde bulundu.
Kartal Belediyesi´nden örnek proje
Kartal Belediyesi´nden örnek proje
Kartal Belediyesi´nden örnek proje
Çamlıca Camii´ne özel metro
Çamlıca Camii´ne özel metro
Çamlıca Camii´ne özel metro
İSPARK´la ilgili skandal iddia!
İSPARK´la ilgili skandal iddia!
İSPARK´la ilgili skandal iddia!
İstanbul´da minibüs ücretlerine zam!
İstanbul´da minibüs ücretlerine zam!
İstanbul´da minibüs ücretlerine zam!
Üsküdar Belediyesi´nde ´basın danışmanlığı´ krizi
Üsküdar Belediyesi´nde ´basın danışmanlığı´ krizi
Üsküdar Belediyesi´nde ´basın danışmanlığı´ krizi
Başakşehir Belediye Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?
Başakşehir Belediye Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?
Başakşehir Belediye Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?
İstanbul´un yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu
İstanbul´un yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu
İstanbul´un yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu
Maltepe Kaymakamlığı´ndan gazilere ‘kaçak otelde´ yemek
Maltepe Kaymakamlığı´ndan gazilere ‘kaçak otelde´ yemek
Maltepe Kaymakamlığı´ndan gazilere ‘kaçak otelde´ yemek
CHP´den Topbaş´a ´Kuşdili´ çağrısı: İBB iradesine sahip çık
CHP´den Topbaş´a ´Kuşdili´ çağrısı: İBB iradesine sahip çık
CHP´den Topbaş´a "Kuşdili Çayırı" çağrısı: İBB iradesine sahip çık
İBB Meclisi´nde ´Tansu Çiller´ tartışması
İBB Meclisi´nde ´Tansu Çiller´ tartışması
İBB Meclisi´nde ´Tansu Çiller´ tartışması
Belediye meclisinde yeni dönem başladı
Belediye meclisinde yeni dönem başladı
Maltepe Belediyesi Meclisi, bir aylık aranın ardından yeni çalışma dönemine merhaba dedi. Eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumunda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Barış ve huzur içerisinde geride bıraktığımız yaz sezonunun ardından, yeni çalışma dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Maltepeli kadınların “Boğaz Turu” dünya gündeminde
Maltepeli kadınların “Boğaz Turu” dünya gündeminde
Maltepeli kadınların “Boğaz Turu” dünya gündeminde
Maltepe´de kaldırım çalışması çileye döndü!
Maltepe´de kaldırım çalışması çileye döndü!
Maltepe´de kaldırım çalışması çileye döndü!
Futbol hakemlerinden Altınok Öz´e ziyaret
Futbol hakemlerinden Altınok Öz´e ziyaret
İstanbullu hakemlerden Başkan Öz´e ziyaret
“Bağcılar´da bayramlaşma töreni eskileri aratmadı”
“Bağcılar´da bayramlaşma töreni eskileri aratmadı”
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı´nda düzenlenen bayramlaşma töreninde siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Dikilide Bayram Coşkusu
Dikilide Bayram Coşkusu
Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili ve Çandarlı hizmet binalarında düzenlenen törenlerde çalışma arkadaşları ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Sultanbeyli Belediyesi´nde Bayramlaşma
Sultanbeyli Belediyesi´nde Bayramlaşma
Sultanbeyli Belediyesi´nde Bayramlaşma
CHP´li Feray Sevil Tos kansere yenik düştü
CHP´li Feray Sevil Tos kansere yenik düştü
Bir süredir kanser tedavisi gören Kadıköy Belediyesi´nin CHP´li Meclis Üyesi Feray Sevil Tos, hayatını kaybetti.
Hayalleri gerçek oldu
Hayalleri gerçek oldu
Sarıyer Belediyesi´nin engelli çocukların eğitim gördüğü Ali Büyükdicle Eğitim ve Uygulama Okulu´nda yaptığı tadilat, bir hayalin gerçekleşmesine vesile oldu.
Rıfat Ilgaz 106. doğum gününde Maltepe´de anıldı
Rıfat Ilgaz 106. doğum gününde Maltepe´de anıldı
Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Rıfat Ilgaz, 106. doğum gününde Maltepe Belediyesi´nin ev sahipliği yaptığı etkinlikle anıldı.
Ramazan coşkusu Maltepe´de başladı
Ramazan coşkusu Maltepe´de başladı
Ramazan coşkusu Maltepe´de başladı
24 ülke sanatını Pendik´e taşıdı
24 ülke sanatını Pendik´e taşıdı
13. Geleneksel Sanatçılar Buluşması, Hat Sergisi ve Yavuz Bingöl Konseri´yle başladı. Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Dünyanın seçkin sanatçıları, seçkin eserleriyle festivalde buluştu.” diyerek Pendiklileri 4 Haziran´a kadar sürecek etkinliklere davet etti.
İstanbul Yolcusu Kalmasın Projesi´nden 45 bin lise öğrencisi faydalandı
İstanbul Yolcusu Kalmasın Projesi´nden 45 bin lise öğrencisi faydalandı
Bağcılar´da “Tanı, Yaşa, Sev” sloganıyla 2012 yılından bu yana düzenlenen ‘İstanbul Yolcusu Kalmasın Projesi´nden bugüne kadar toplam 45 bin lise öğrencisi faydalandı. Bağcılar Belediyesi´nin bu hizmeti kapsamında, öğrenciler uzman rehberler eşliğinde İstanbul´un tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ediyor.
Maltepe 11 ayın sultanı Ramazan´a hazır
Maltepe 11 ayın sultanı Ramazan´a hazır
Maltepe Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı hazırlıklarını tamamlandı. 11 ayın sultanı Ramazan´da kurulacak “sevgi sofraları” ve Ramazan eğlenceleriyle on binlerce Maltepeli, kardeşlik ve dayanışma duygularını hep birlikte yaşayacak.
Kartal´da ´nostaljik´ Ramazan
Kartal´da ´nostaljik´ Ramazan
Kartal Belediyesi´nin Kartal´ın meydanlarında gerçekleştireceği renkli Ramazan etkinlikleri başlıyor.
Bağcılar´da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
Bağcılar´da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
Bağcılar´da Ramazan ayı boyunca her gün 22 mahallede kurulacak Bereket Sofralarında 100 bin ilçe sakini birlikte iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak.
Şampiyonlardan Başkan Öz´e ziyaret
Şampiyonlardan Başkan Öz´e ziyaret
Şampiyon Kartal Belediyespor U-16 futbolcuları, Başkan Altınok Öz´ü makamında ziyaret etti.
Başkan Kılıç taraftarları coşturdu
Başkan Kılıç taraftarları coşturdu
Maltepe Belediyesi, kurduğu dev ekranla 3 bin kişiyi Fenerbahçe´nin şampiyonluk sevincine ortak etti. Açık Basketbol Sahası´na kurulan dev ekrandan maçı izleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu tezahüratlarla kutladı.
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
17 Şubat 2019 Pazar
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman
aa
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar